Karton filtracyjny

Płyta filtracyjna, najbardziej rozpowszechniony materiał filtracyjny w nowoczesnym przemyśle winiarskim . Jest on produkowany w postaci płyt o wymiarach 400 x 800 i 610 x 620 mm oraz podkładek o średnicy zewnętrznej 605 ± 2 mm i wewnętrznej 69 ± 0,5 mm. 0,5 mm. Podstawą arkusza filtracyjnego jest celuloza. Różną porowatość i wytrzymałość uzyskuje się dzięki specjalnej technologii produkcji i dodatkowi substancji mineralnych i organicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia Rosji (np. diatomit, substancje syntetyczne). Przemysł krajowy produkuje kilka gatunków wkładów filtracyjnych o następujących metodach (klasach) filtracji: T - do filtracji zgrubnej; KTF-1P, KFO-1 - średnio oczyszczające; KTF-2P, KF - dokładnie oczyszczające; KFSH-P - sterylizujące. Istnieją płyty filtracyjno-kartonowe, w których górne warstwy są bardziej porowate, a dolne bardziej gęste. Przepuszczalność takich płyt jest 2-3 razy większa niż płyt konwencjonalnych.

Źródła, patrz media filtracyjne.