Wirowanie

Wirowanie, rozdzielanie niejednorodnych mieszanin na ich części składowe za pomocą sił odśrodkowych. Stosowany jest w przemyśle winiarskim do zgrubnego klarowania moszczu przed fermentacją, wczesnego oddzielania materiału winiarskiego od drożdży, wstępnego klarowania młodych win zawierających dużo osadów, szybkiego oddzielania osadów powstałych w wyniku oczyszczania i obróbki materiału winiarskiego za pomocą sorbentów oraz częściowego oddzielania soku z miazgi winogronowej i pestek z prasy (w hydrocyklonach). Wirowanie jest zgodne z zasadami sedymentacji lub filtracji. W wirówkach sedymentacyjnych zawieszone cząstki stałe układają się w warstwy w zależności od gęstości, natomiast w wirówkach filtracyjnych cząstki stałe pozostają na wewnętrznej powierzchni wkładu filtracyjnego, a faza ciekła przepływa przez pory osadu i wkładu filtracyjnego. Zasada sedymentacji w polu działania sił odśrodkowych wykorzystywana jest również w wirowaniu cienkowarstwowym - rozdzielaniu, kiedy to cała masa zawiesiny rozdzielana jest na cienkie warstwy poruszające się w zwężających się promieniście kanałach.

Źródła: Anoshin I. M., Merzhanian A. A. Fizyczne procesy produkcji wina. - Moskwa