Odsycanie wina

Odwadnianie wina, technika technologiczna służąca do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów z wina w celu uczynienia go biologicznie stabilnym. Rozróżnia się fizyczne, chemiczne i biologiczne metody odolejania. W praktyce winiarskiej najczęściej stosowaną metodą jest pasteryzacja i filtracja sterylizująca. Pasteryzację przeprowadza się przed butelkowaniem, podgrzewając wino w wymiennikach ciepła, lub w butelkach po butelkowaniu. Optymalną temperaturę pasteryzacji dla wszystkich rodzajów wina oblicza się według wzoru: T0 = 75 - 1,5 Q, gdzie 75 - temperatura pasteryzacji moszczu winogronowego; 1,5 - współczynnik empiryczny; Q - zawartość alkoholu etylowego, % obj. Filtracja odolejanie jest, gdy wino jest filtrowane przez specjalne filtry, które zatrzymują mikroby. Nie niszczy to mikroorganizmów, ale raczej oddziela je mechanicznie od wina.

Źródła: Avakyan B. P. Sterylizacja wina na zimno. - Moskwa, 1992; Buryan N.I., Tyurina L.V. Mikrobiologia winiarstwa. - Moskwa.