Nasycenie

Nasycenie (od łac. saturatio - nasycenie), karbonatyzacja, nasycenie i przesycenie wina lub innych napojów dwutlenkiem węgla (zob. wina karbonizowane). Przed nasyceniem, tlen i inne gazy zaabsorbowane z powietrza są usuwane z wina, zmniejszając rozpuszczalność CO2. Szybkość nasycania wina dwutlenkiem węgla zależy od gradientu ciśnienia parcjalnego CO2, wielkości powierzchni kontaktu CO2 z winem, temperatury i warunków hydrodynamicznych. Podczas nasycania, część dwutlenku węgla wchodzi w interakcję ze składnikami wina, podczas gdy większość pozostaje w stanie rozpuszczonym (zaabsorbowana). Nasycanie wina przeprowadza się różnymi metodami: za pomocą specjalnych maszyn wsadowych lub ciągłych (patrz saturator); przez szprycowanie wina małymi pęcherzykami CO2, ciekłym dwutlenkiem węgla dozowanym do strumienia wina pod zwiększonym ciśnieniem, stałym dwutlenkiem węgla i innymi. Proces nasycania odbywa się zazwyczaj w niższej temperaturze, aż do osiągnięcia ciśnienia równowagi CO2 rzędu 300-350 kPa.

Źródła: Serbezov D. Moskwa, Furnadzhiev M. K. Produkcja napojów bezalkoholowych: Tłumaczenie z języka bułgarskiego - Moskwa