Mieszanka cyrkulacyjna

Półprodukt przeznaczony do wtórnej fermentacji w procesie butelkowania szampana; składa się z przetworzonej mieszanki przefiltrowanych win szampańskich, partii likieru, rozcieńczenia czystej kultury drożdży, 10% alkoholowego roztworu taniny i 2% roztworu kleju rybnego. W miejsce taniny i kleju rybnego można stosować wysokiej jakości bentonit w ilości do 2 g/l w postaci 20% zawiesiny wodnej. ług wsadowy dodaje się w ilości zapewniającej stężenie cukru inwertowanego w mieszaninie wsadowej wynoszące 22 g/dm3. Taka ilość cukru jest wymagana do przeprowadzenia wtórnej fermentacji, po której w butelkach osiąga się ciśnienie równowagi około 500 kPa w temperaturze 10 °C, wystarczające do uzyskania musujących i pieniących się (zob. zdolność spieniania wina) cech szampana. Drożdże rozcieńcza się w ilości ok. 1 mln komórek w 1 ml wody siarczanowej. Gdy kwasowość materiału winiarskiego jest niska, do partii dodaje się kwas cytrynowy w ilości do 1 g/l. Mieszanka wsadowa jest dokładnie i intensywnie mieszana w celu zapewnienia równomiernego rozprowadzenia składników w całej objętości. Podczas przygotowywania mieszanki wsadowej sprawdza się jakość mieszania, określa zawartość cukru, kwasowość siarkową, kwasowość miareczkową, stężenie komórek drożdży oraz ich stan fizjologiczny. Mieszanina miareczkująca jest poddawana analizie chemicznej i mikrobiologicznej przed rozlewem do butelek.