Alkohole

Szukasz pozycjonowanie Kraków ? Letnia promocja Zobacz!!!

Alkohole, pochodne węglowodorów zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych ( - OH) przy nasyconych lub nienasyconych atomach węgla w cząsteczce. W zależności od charakteru rodnika węglowodorowego, alkohole mogą być acykliczne lub alifatyczne, alicykliczne, tłuszczowo-aromatyczne i heterocykliczne. Ze względu na liczbę grup OH wyróżnia się alkohole jednoatomowe (alkohole), dwuatomowe (glikole), trójatomowe (glicerol) i wieloatomowe C. Grupy OH mogą być połączone z pierwszorzędowym ( -CH2ON), drugorzędowym ( > CHOH) i trzeciorzędowym (->-C - OH) atomem węgla, dzięki czemu alkohole jednoatomowe dzielą się na pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe. Nazwa C. pochodzi zwykle od odpowiednich rodników węglowodorowych (np. C2H5OH - alkohol etylowy). Niektóre alkohole mają banalne nazwy (np. alkohol etylowy nazywany jest alkoholem winnym). Winogrona i wina zawierają alkohole alifatyczne (jedno- i wieloatomowe) oraz aromatyczne. Większość jednoatomowych alkoholi alifatycznych w winogronach i winie to alkohol etylowy, alkohol metylowy i wyższe alkohole.