Wina są oryginalne

Oryginalne wina gronowe są otrzymywane w drodze całkowitej lub częściowej fermentacji świeżego moszczu, zacieru lub odtworzonego moszczu, z dodatkiem lub bez dodatków smakowych. W celu zwiększenia regularności fermentacji dopuszcza się dodanie do świeżego moszczu cukru w ilości nieprzekraczającej 30,0 g/dm3 lub zagęszczonego moszczu winogronowego. Aby osiągnąć wymaganą zawartość cukru, w mieszankach win można stosować świeży moszcz, moszcz zagęszczony, cukier granulowany i cukier rafinowany. W zależności od sposobu produkcji, frakcji objętościowej alkoholu etylowego i stężenia masowego cukrów, wina dzieli się na:

    wytrawne, półwytrawne; półsłodkie i słodkie - naturalne; może być gazowane; mocne, półwytrawne i deserowe.

Wszystkie te grupy win mogą być również aromatyzowane. Wina muszą być organoleptycznie stabilne, przejrzyste, bez osadów i substancji obcych. Barwa, aromat i smak win są określone w instrukcjach technicznych. Wymagania dotyczące właściwości chemicznych wina są wymienione w tabeli 1, Tabela 1

Stężenie masowe kwasów miareczkowych z kwasem winowym mieści się w zakresie 4,0-8,0 g/dm3 dla wszystkich grup win. Dopuszczalna procentowa zawartość alkoholu etylowego w objętości jest następująca: ± 0,5 % dla win spirytusowych, półdeserowych i deserowych; ± 1,0 % dla win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich i słodkich,

Odchylenia od tych wartości granicznych nie są dozwolone, pod warunkiem że wartości te są ustalone przez normy dla frakcji objętościowej alkoholu etylowego. Rzeczywisty ułamek objętościowy alkoholu etylowego musi być nie mniejszy niż 9,0%. Odchylenie od norm stężenia masowego cukrów dla win (z wyjątkiem win wytrawnych) wynosi ± 5 g/dm3, stężenia masowego kwasów miareczkowych ± 1,0 g/dm3. Jeśli ustalone limity norm, ale te wskaźniki, odchylenie nie jest dozwolone. Stężenie masowe kwasów miareczkowych w przeliczeniu na kwas octowy nie może przekraczać: 1,3g/dm3 dla różowych win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich, słodkich; 1,5g/dm3 dla czerwonych win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich, słodkich; 1,2g/dm3 dla wszystkich pozostałych win. Wymagania dotyczące zawartości całkowitego i wolnego kwasu siarkowego, żelaza i ciśnienia dwutlenku węgla są takie same jak w przypadku win gronowych. Odbiór, pobieranie próbek, metody analityczne, pakowanie, etykietowanie, transport i przechowywanie win oryginalnych są takie same jak w przypadku win gronowych. Okres przechowywania od dnia butelkowania wynosi co najmniej 3 miesiące dla win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich i słodkich;

co najmniej 4 miesiące w przypadku napojów spirytusowych, win półsłodkich i deserowych.