Suszenie surowców wtórnych z przemysłu winiarskiego

Suszenie wtórnych surowców winiarskich, proces usuwania wilgoci z odpadów winiarskich (wytłoków winogronowych, osadu drożdżowego, winianu). Wyekstrahowany cukier (alkohol) i związki winowe są prasowane w prasach ciągłych do wilgotności 50-55%, a następnie poddawane suszeniu w wysokotemperaturowych suszarkach bębnowych typu AVM-0,65 (1,5) firmy "Neris" (Litwa). Wytłoki trafiają do wewnętrznego cylindra bębna suszącego, gdzie są przedmuchiwane przez ruchome strumienie mieszaniny gorącego powietrza z produktami spalania (600-1000°C), co zapewnia natychmiastowe odparowanie wilgoci. Temperatura produktu podczas całego procesu suszenia nie przekracza 75°C, co zapobiega utlenianiu i pozwala zachować właściwości odżywcze produktu. Na końcu kanału suszącego spaliny (temperatura 90-110°C) są odprowadzane na zewnątrz. Wysuszona masa jest prowadzona przez separator grawitacyjny, gdzie oddzielane są zdrowe pestki winogron, jako najcięższa frakcja, oraz najgrubsze cząstki miazgi, które nie zostały jeszcze wysuszone. Pod wpływem podciśnienia wytworzonego przez wentylator cyklonu mącznego i obracający się wirnik młyna, lżejsze cząstki pestek winogron (skórki, uszkodzone pestki) są zasysane przez prąd powietrza do młyna, gdzie zostają zmielone na śrutę. Ten ostatni jest zasysany do małego cyklonu, skąd jest podawany do worków podwieszanych przez specjalny zespół dozujący przez włazy ślimaka wyładowczego. Oddzielone od miazgi pestki winogron transportowane są za pomocą przenośnika zgrzebłowego do oczyszczarki grysowej typu OVP-20. Suszarka może zredukować ilość wilgoci w mączce do 5-10%, a w pestkach winogron do 7%. Osady drożdżowe po ekstrakcji alkoholem i wapnem winnym mogą być wykorzystane jako mokra lub sucha pasza dla zwierząt gospodarskich. W przypadku suszu drożdżowego drożdże płucze się ciepłą wodą (40--45°C), łącząc ten proces z filtracją drożdżowego osadu, osad jest wyciskany, kruszony na kruszarce typu KPI-4 i wysyłany do suszenia, które odbywa się w suszarni AVM-0,65 tą samą technologią co suszenie ekstraktów. Zawartość wilgoci w drożdżach suszonych wynosi do 12%. Surowy winian, zbierany ze ścian zbiorników technologicznych (beczek, bębnów, cystern), myty zimną wodą i suszony metodą naturalną (na słońcu) lub na tacach w suszarniach parowych typu szafowego. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 90° C.

Źródła: Razuvaev N.I. Kompleksowe przetwarzanie wtórnych produktów produkcji wina. - Moskwa