Słabość wina

Wino jest zwietrzałe, przewrotny posmak nadawany winom przez silne napowietrzanie. Jest wynikiem serii chemicznych oddziaływań tlenu z powietrza na większość substancji, które tworzą bukiet, aromat i kolor wina, i jest spowodowany obecnością aldehydu octowego lub jego pochodnych; wzrasta wraz z temperaturą. Wina stają się płaskie, tracąc bukiet i kolor. Krótki kontakt wina z powietrzem podczas przelewania, filtrowania, butelkowania lub pobierania próbek, w którym rozpuszcza się niewielka ilość tlenu, powoduje pierwsze oznaki osłabienia: tymczasowa utrata większości bukietu i aromatu (naturalnego lub nabytego) następuje po około 24 godzinach z powodu szybkiego wiązania tlenu. Jeśli wino jest przechowywane bez wentylacji, naturalne aromaty typowe dla młodych win pojawiają się ponownie po kilku tygodniach. Nabyte aromaty, np. bukiet starszych win butelkowanych, potrzebują więcej czasu, aby ponownie się wyłonić. Aby zapobiec zwietrzeniu wina, przed butelkowaniem dodaje się 20-30 mg/dm3 dwutlenku siarki.