Materiały pomocnicze w przemyśle winiarskim

Szukasz pozycjonowanie Kraków ? Letnia promocja Zobacz!!!

Materiały pomocnicze w przemyśle winiarskim, substancje, które nie są zawarte w produkcie winiarskim, ale biorą udział w jego tworzeniu. Materiały pomocnicze są szeroko stosowane w przemyśle winiarskim i mają różne zastosowania. Niektóre materiały, takie jak środki klarujące, są połączone z niektórych substancji zawartych w winie, podczas gdy inne przyczyniają się do operacji technologicznych. Do tych ostatnich należą: soda kalcynowana, siarka, karton filtracyjny, papier, korki, etykiety, klej, dwutlenek siarki, związki uszczelniające, żywice jonowymienne, sproszkowana ziemia okrzemkowa itp. Przy doborze materiałów pomocniczych bierze się pod uwagę zarówno skład przetwarzanych surowców, jak i produktu końcowego oraz warunki, w jakich jest on otrzymywany. Każdy schemat technologiczny przygotowania materiału winiarskiego lub wina zawiera wykaz materiałów pomocniczych i stopień ich zużycia. Przemysł winiarski w naszym kraju wykorzystuje materiały pomocnicze zatwierdzone przez Rosję.