Enotannina

Enotanina, tanina pochodząca z pestek winogron; bezpostaciowy proszek o barwie jasnokremowej, czasami z odcieniem różowym, składający się z mieszaniny katechin, leukoantocyjanin i ich polimerów. Enotannina jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i alkoholu, nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. Na tej właściwości oparty jest proces technologiczny jego produkcji. Rozdrobnione pestki winogron, oddzielone od prasy, bezpośrednio po wytłoczeniu, poddaje się działaniu benzyny aż do całkowitego odtłuszczenia, a następnie destylacji rozpuszczalnikowej. Enotannina jest następnie ekstrahowana rektyfikowanym alkoholem etylowym. Ekstrakt alkoholowy jest zagęszczany pod próżnią w temperaturze 40-45°C i przekształcany w ekstrakt wodny w celu oczyszczenia enotaniny z zanieczyszczeń. W tym celu do zagęszczonego ekstraktu enotaniny dodaje się zmiękczoną wodę, a alkohol odparowuje się w tych samych warunkach. Otrzymany wodny roztwór oenotaniny schładza się do temperatury 0-4°C i utrzymuje w tej temperaturze przez 6-8 godzin do całkowitego wytrącenia substancji balastowych, dobrze rozpuszczalnych w alkoholu i nierozpuszczalnych lub słabo rozpuszczalnych w wodzie. Oczyszczony wodny ekstrakt enotaniny dekantuje się, powstały osad przemywa się taką samą objętością zmiękczonej wody i po osadzeniu również dekantuje. Oba roztwory są łączone, filtrowane i suszone w suszarce rozpyłowej. Benzyna ekstrakcyjna i alkohol etylowy są ponownie wykorzystywane po regeneracji, osady są wykorzystywane jako nawóz, a mączka winogronowa jako pasza dla zwierząt. Enotannina nadaje się do obróbki win stołowych i szampańskich zamiast taniny z orzechów żółciowych.

Źródła: Razuvaev N. I., Nechaeva P. F. Otrzymywanie enotaniny z pestek winogron i jej zastosowanie w przetwórstwie i stabilizacji.