Autoklawowanie barda

Autoklawowanie brodawek, obróbka brodawek drożdżowych w autoklawie przy podwyższonym ciśnieniu. Przeprowadza się ją w celu zniszczenia substancji pektynowych i koagulacji koloidów, aby ułatwić oddzielenie cieczy (roztworu kwasu winowego) od komórek drożdży i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń. W celu rozpuszczenia soli kwasu winowego przed autoklawowaniem bard drożdżowy jest traktowany kwasem siarkowym w zbiorniku ze stali nierdzewnej do pH 1,5-2,0 z równomiernym mieszaniem. Po odtlenieniu gorący destylat wlewa się grawitacyjnie do autoklawu w 2/3 objętości i jest doprowadzany do temperatury wrzenia przez ostrą parę wodną przy otwartym wentylatorze (2-3 minuty na usunięcie powietrza). Następnie zamyka się go, podnosi ciśnienie w zależności od jakości wytrącania drożdży do 0,2-0,3 mPa w temperaturze 130°C i prowadzi autoklawowanie Barda przez 2 h. Następnie para zostaje całkowicie zamknięta, ciśnienie w płaszczu parowym i aparacie zostaje zredukowane do zera, a właz zostaje otwarty. Po autoklawowaniu gorący bard gorzelniany w temperaturze 60-80°C kierowany jest do filtracji, płukania osadu i prasowania w automatycznej prasie filtracyjnej FPACM-25 lub osadzania w reaktorach, osadnikach. Szybkość sedymentacji jest podwojona.