Osobowości i struktury

Od lat 70. XX wieku coraz większa liczba geografów próbowała zidentyfikować i przeanalizować, w jaki sposób indywidualne działania pojawiają się w ramach ograniczeń czasowych (Gregory 1978). W szczególności zajmowali się oni zakresem, w jakim reguły społeczne i ekonomiczne, które z definicji są postrzegane jako determinujące ludzkie zachowanie, same się zmieniają lub podlegają wpływowi działalności człowieka. Duncan (1985), na przykład, zgrabnie uchwycił ten dylemat, zauważając, że "tradycyjne podejścia albo błądziły po stronie nadmiernego podkreślania siły struktur, albo odwrotnie, przyznawały jednostkom niemal autonomię, jak w neoklasycznej geografii ekonomicznej i behawioralnej".

Jeden ze sposobów rozwiązania tego dylematu zaproponował socjolog Giddens ze swoją teorią strukturyzacji, według której wszystkie działania społeczne składają się z praktyk społecznych ułożonych w czasie. Kompetencja ta jest jednak zawsze "ograniczona" z jednej strony niepotwierdzonymi warunkami działania, z drugiej zaś niezamierzonymi konsekwencjami.

Poszukując odpowiedzi na podstawowe pytanie o ludzkie działanie w czasie, Giddens skupił się również na kwestii ideologii. Duncan (1985) argumentował, że "centralnym elementem tego ujęcia struktury jest pojęcie ideologii, która odgrywa kluczową rolę pośredniczącą pomiędzy różnymi aktorami a systemem społecznym, w którym są oni zarówno produktami, jak i producentami. Jednym ze sposobów, w jaki ideologia znajduje swój fizyczny wyraz, jest symbolizm, a wśród takich symboli wino i winorośl zawsze były ważne w społeczeństwie europejskim. Głównym celem niniejszej analizy jest zatem rozważenie, w jaki sposób symbolika winorośli została odtworzona i przekształcona.

Szczególne znaczenie wina polega na tym, że jego znaczenie ekonomiczne, społeczne, polityczne i ideologiczne ciągle się zmienia. W ten sposób, poprzez analizę roli uprawy winorośli i handlu winem, można uzyskać szerokie zrozumienie strukturalnych przemian społeczeństwa z różnych perspektyw. Na tym tle wyróżniają się dwa szerokie tematy, które odegrały znaczącą rolę w całej historii uprawy winorośli i produkcji wina. Są to: rola wina i winogron jako towarów o znaczeniu społecznym i ideologicznym oraz zdolność właścicieli winnic do czerpania korzyści ekonomicznych ze zbiorów przekraczających ich wartość.

Teraz w gazetkach promocyjnych wódka ceny sprawdź nie przepłacaj !